Tin tức

Thông báo về việc mở cửa phục vụ ngoài giờ tại thư viện từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2015

Thư viện trân trọng thông báo: từ ngày 01/4/2015 đến ngày 30/6/2015, Thư viện sẽ mở cửa phục vụ ngoài giờ vào buổi trưa từ 11h30 đến 13h thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần tại thư viện A201