Tin tức

Tài nguyên  »  Tin tức

Giới thiệu sách: Máy làm đất và cơ giới hóa công tác đất

Cuốn sách này là giáo trình chuyên ngành chính phục vụ việc đào tạo kỹ sư ngành cơ giới hóa xây dựng và ngành máy xây dựng, đồng thời là tài liệu tham khảo bổ ích cho sinh viên các ngành khác có liên quan đến lĩnh vực máy xây dựng và cơ giới hóa công tác đất cũng như công tác gia cố móng trong xây dựng. 

Cuốn sách gồm sáu phần với 15 chương, trong đó trình bày hai nội dung chính:

- Cấu tạo, nguyên lý làm việc, các tính toán cơ bản các loại máy làm đất và máy phục vụ công tác gia cố móng đang được sử dụng phổ biến trong thực tế.

- Tính chọn máy, tổ hợp máy và các phương pháp thi công hợp lý bằng các loại máy làm đất và máy phục vụ công tác gia cố móng nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả sử dụng của chúng.

Chi tiết tham khảo tại Máy làm đất và cơ giới hóa công tác đất