Tin tức

Tài nguyên học tập  »  Tin tức

Thông báo về việc đóng cửa Thư viện

Trung tâm Thông tin Tư liệu xin thông báo tới bạn đọc về việc đóng cửa Thư viện vào ngày 17/11/2017 và ngày 20/11/2017. 

Lý do: Nhà trường tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường và Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Các sách có hạn trả trong thời gian trên sẽ được gia hạn đến ngày 21/11/2017.

Thư viện sẽ mở cửa trở lại vào ngày 21/11/2017. Trân trọng!