Tin tức

Thông báo nghỉ

Thư viện thông báo nghỉ làm việc các ngày sau:

Từ ngày 3 đến ngày 5/7/2017 (lý do: nhà trường đi du lịch hè)

Lưu ý: các sách có hạn trả vào ngày nghỉ như trên sẽ được gia hạn đến ngày làm việc tiếp theo.