• Thư viện thông báo đóng cửa từ ngày 19/11/2023 (Chủ nhật) đến hết ngày 21/11/2023 (thứ Ba). Ngày 22/11/2023 (thứ Tư), Thư viện mở cửa trở lại.
  • Người học trúng tuyển vào trường, sau khi hoàn thành các thủ tục nhập học sẽ được cấp tài khoản sử dụng trang Hệ thống thông tin Me, với tài khoản này người học vào trang Thông tin sinh viên https://studentinfo.lhu.edu.vn/ để cung cấp file hình thẻ đúng theo quy định.
  • Thư viện đóng cửa ngày 20/11/2023 (thứ Hai). Ngày 21/11/2023 (thứ Ba) Thư viện mở cửa trở lại.
  • Làm thẻ và sử dụng thẻ, Hướng dẫn tra cứu tài liệu, đăng ký mượn, download tài liệu, Quy trình mượn, gia hạn và trả tài liệu,...
  • Lịch nghỉ lễ Quốc khánh (02/9) năm 2023 cụ thể như sau: Thư viện đóng cửa từ ngày 02/9/2023 (thứ Bảy) đến hết ngày 04/9/2023 (thứ Hai).

  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  566,024       5/439