Dịch vụ

Tài nguyên học tập  »  Dịch vụ


Dịch vụ internet

Với cơ sở vật chất đó, hệ thống máy tính đã được kết nối internet. Trung tâm Thông tin Tư liệu đã xây dựng chương trình quản lý internet để quản lý việc truy cập internet hằng ngày.

Sau đây là hướng dẫn sử dụng dịch vụ này:

 

 

 

 

 

 


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  42,553       1/163