Dịch vụ

Tài nguyên học tập  »  Dịch vụ


Dịch vụ Internet

Thư viện đồng thời trang bị một số máy tính kết nối Internet phục vụ việc truy cập thông tin hoặc tìm kiếm tài liệu, hệ thống wifi miễn phí để bạn đọc học tập và giải trí.

Thư viện Lạc Hồng luôn tạo không gian học tập tốt nhất cho sinh viên


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  56,157       1/833