Dịch vụ

 • Truy cập tài liệu điện tử đến danh mục các loại sách chuyên ngành, sách cấp tiến, tài liệu cao học được cập nhật thường xuyên.
 • Phòng học nhóm tạo không gian riêng biệt tiện cho việc các bạn sinh viên trao đổi thông tin và đề tài khi học nhóm.
 • Hệ thống máy tính đã được kết nối internet cho sinh viên học tập, nghiên cứu.

  Tin tức

  • Thư viện nghỉ phục vụ từ ngày 29/4/2022 đến hết ngày 01/5/2022. Ngày 02/5/2022 Thư viện mở cửa trở lại.
  • Bộ phận Thư viện thông báo đến toàn thể bạn đọc, Thư viện nghỉ làm việc 02 ngày, từ ngày 10/4/2022 đến hết ngày 11/4/2022. Ngày 12/4/2022 Thư viện làm việc trở lại.
  • Thư viện bắt đầu phục vụ bạn đọc từ ngày 23 tháng 3 năm 2022, Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 7 mở cửa từ 7h đến 20h30’. Chủ nhật mở cửa từ 7h30’ đến 15h30’
   © 2021 Đại học Lạc Hồng
     2,494,214       1/163