Nội quy

Tài nguyên học tập  »  Nội quy


Hướng dẫn làm thẻ sinh viên

Trường hợp: Cấp thẻ sinh viên lần đầu

Người học trúng tuyển vào trường, sau khi hoàn thành các thủ tục nhập học sẽ được cấp tài khoản sử dụng trang Hệ thống thông tin Me, với tài khoản này người học vào trang Thông tin sinh viên https://studentinfo.lhu.edu.vn để cung cấp file hình thẻ đúng theo quy định. Trung tâm Thông tin tư liệu có trách nhiệm duyệt hình ảnh và cấp thẻ sinh viên cho người học.

Trường hợp: Cấp lại thẻ sinh viên 

Người học khi bị mất thẻ hoặc đổi thẻ phải làm các thủ tục sau:

  • - Làm đơn xin cấp lại thẻ sinh viên (theo mẫu)
  • - Đóng lệ phí cấp lại thẻ sinh viên
  • Địa điểm: Đăng ký làm lại thẻ sinh viên tại Trung tâm Thông tin tư liệu, Cơ sở 1 – Trường Đại học Lạc Hồng – Bộ phận Thư viện, Phòng A201, ĐT: 0251.3952726

© 2021 Đại học Lạc Hồng
  67,171       1/835