Nội quy

Tài nguyên học tập  »  Nội quy


Giờ mở cửa thư viện

Thư viện thông báo thời gian và địa điểm mở cửa phục vụ như sau:

- Thời gian:

* Từ 7 giờ 00 đến 20 giờ 30 (Từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần)

* Từ 7 giờ 00 đến 15 giờ 00 (Chủ nhật hàng tuần)

- Địa điểm: Thư viện - Phòng A201 - Cơ sở 1 - Trường Đại học Lạc Hồng

 Trân trọng./.

 

 

© 2021 Đại học Lạc Hồng
  67,173       1/835