Sản phẩm

Tài nguyên học tập  »  Sản phẩm


Phần mềm quản lý học phí

 

 

A. Phần mềm bao gồm các Module sau:

 

1. Module thiết lập thông tin ban đầu:

            Vào đầu mỗi học kỳ thì cần phải thiết lập các thông tin ban đầu như:

            + Thiết lập khoảng thời gian cho từng học kỳ của năm học này.

  + Học phí, bảo hiểm của từng niên khoá, từng khối cho năm học và học kỳ này.

          + Nhập số tiền cần đóng cho từng niên khóa, từng khối. 

2. Module hiệu chỉnh số hóa đơn:

            + Thiết lập lại ký hiệu và số hóa đơn (các số liệu này có trên giấy hóa đơn).
+ Module này được sử dụng ngay  khi bắt đầu khởi động chương trình và khi hết giấy của 1 BLOG Hóa Đơn
 
3. Module đóng học phí và in hóa đơn:
            + Dùng để thu học phí của sinh viên và thu các khoản khác từ các đơn vị hợp tác.
+ Đi kèm với chức năng thu và in hóa đơn thì module này cũng cho biết SV này đã đóng hay chưa đóng học phí học kỳ này, còn nợ hay không còn nợ.
            + Mặc khác, chức năng thu này có thể đáp ứng các trường hợp đặc biệt như miễn giảm học phí hay thu các khoản phạt phát sinh.
 
4. Module đăng ký và đọc tên những sinh viên trong hàng đợi:
            + Module này nhằm giải quyết tình trạng tắc nghẻn và chen lấn khi hàng trăm sinh viên muốn đóng học phí vào cùng một thời điểm.
            + Khi sinh viên muốn đóng học phí thì sẽ tiến hành đang ký để được sếp vào hàng đợi, ai đăng ký trước thì sẽ được thu trước, quá trình đăng ký tốn rất ít thời gian vì thay cho việc ghi giấy thì sinh viên chỉ mang theo thẻ sinh viên và quét qua máy đọc mã vạch là xem như quá trình đăng ký hoàn tất.
            + Sau khi đăng ký thì sinh viên chỉ ngồi đợi tên mình được đọc lên(quá trình này hoàn toàn tự động) và nhìn lên màn hình hiển thị xem mình được thu ở quầy thu nào(vì có nhiều quầy thu) sau đó tới quầy thu đó là xong.
 

 

 

5. Module hủy, rút, cập nhật hóa đơn:

+ Hủy hóa đơn được sử dụng khi quá trình In hóa đơn gặp lỗi, hoặc SV muốn trả lại hóa đơn vì không mang đủ tiền hay vì một lý do nào đó mà không xuất được hóa đơn.

            + Mặc khác, module này giúp có thể chỉnh sửa những sai sót trong quá trình nhập liệu để xuất một hóa đơn, sau khi chỉnh sửa thì module này cho phép in lại hóa đơn vừa chỉnh sửa.

 

6. Module xử lý cuối kỳ:

+ Vào cuối mỗi học kỳ, khi chuẩn bị in danh sách SV để kiểm tra những SV nào còn thiếu học phí nhằm cấm thi những SV này thì sẽ xử dụng module xử lý cuối kỳ này nhằm cập nhật số tiền mà mỗi SV còn nợ.

 

7. Module báo cáo:

            Cho phép xuất các báo cáo về tình hình thu học phí hay thu bảo hiểm của từng sv, từng lớp, từng khoa.

 

B. Sau đây là một số giao diện của chương trình:

 

 

 

 

 


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  218,424       1/835