Sản phẩm

Tài nguyên học tập  »  Sản phẩm


Hệ thống xếp lịch

1. Giải pháp

Hệ thống eCALEN được xây dựng gồm 3 module chính dành cho 4 nhóm đối tượng sử dụng là : Phòng Đào Tạo, Phòng Khoa, Giáo viên và Sinh viên.

Hệ thống giúp cho khoa chủ động đăng ký xếp lịch lớp và giáo viên một cách dễ dàng nhanh chóng. Dựa trên những thông tin chuẩn của Môn học, Lớp, Phòng học, Giáo viên ... hệ thống hỗ trợ tối đa giúp cho người sử dụng tránh những sai sót như : xếp thiếu hoặc dư giờ dạy, xếp lớp, giáo viên hay phòng bị trùng giờ.

Trên giao diện đồ họa trực quan, hệ thống giúp cho người sử dụng tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức trong khâu xếp lịch, ghi nhận thông tin giảng dạy và kiểm tra của Phòng Đào Tạo.

Hỗ trợ cho giáo viên và sinh viên xem thời khóa biểu ở bất cứ nơi đâu có Internet.

Những ngày màu xám là những ngày phòng đã bị bận (đã được xếp lịch)

Trả phòng

Nếu thời gian trả phòng vượt quá thời gian qui định của phòng đào tạo thì khi trả phòng hệ thống sẽ báo là BN quá trễ, nếu trong khoảng thời gian qui định hệ thống sẽ báo là Báo nghĩ

Tìm phòng trống

Phân quyền sử dụng hệ thống

2. Những tính năng nổi bật của eCalen

            Tác vụ

*           Đăng ký phòng

*           Trả phòng

*           Tìm phòng trống

*           Xem lịch tổng thể

*           Xem tình hình giảng dạy của giáo viên

*           Cập nhật lịch giảng dạy của giáo viên

*           Đổi giáo viên

*           Đổi buổi và phòng

*           Xếp phòng học (giải quyết tranh chấp khi các khoa không còn phòng để xếp lịch)

Danh mục

*           Quản lý thông số hệ thống

*           Phân quyền sử dụng hệ thống

*           Quản lý các chức năng của hệ thống

*           Cấp phòng sử dụng cho các đơn vị

Lập báo cáo

*           Báo cáo hàng ngày

*           Báo cáo giáo viên vắng

*           Báo cáo giáo viên bù

*           Báo cáo tổng hợp tình hình giảng dạy của giáo viên

 

3. Hình ảnh

Đăng ký phòng

 

 

 

Sau khi chọn thông tin cần xếp lịch như : môn học, giáo viên, lớp (có thể chọn nhiều lớp nếu trường hợp môn đó học lớp ghép) ta click vào nút đăng ký phòng nó sẽ xuất hiện hộp thoại cho ta chọn ngày và phòng.

 

Để thay đổi thông tin người dùng ta click vào tên người đó sẽ xuất hiện hộp thoại sau đó ta nhập thông tin cần chỉnh sửa và click nút  Save

Để thay đổi quyền sử dụng hệ thống ta click vào quyền của người đó và chọn quyền cần thay đổi.

Để thêm chức năng sử dụng hệ thống của người dùng ta check vào người đó và bấm vào nút Thêm chức năng sau đó chọn chức năng phù hợp và click nút Save

Để thêm người dùng mới ta bấm vào nút Thêm người dùng sau đó nhập thông tin của người dùng cần thêm vào


Cấp phòng sử dụng cho đơn vị


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  218,420       1/835