Sản phẩm

Tài nguyên học tập  »  Sản phẩm


Hệ thống Website đa phân cấp

 MLIS tạo ra một hệ thống quản lý, lưu trữ thông tin đa phân cấp tức là người dùng có thể quản lý nhiều cấp không cố định, tựa cấu trúc cây thư mục trong Windows. Hệ thống Website đa phân cấp cho phép người sử dụng tùy chọn theo cấu trúc quản lý của từng Đơn vị, tính năng phân quyền và thừa kế quyền trên từng thư mục cho phép người quản trị phân quyền cho từng User của Đơn vị cho phép các User này quản lý cấu trúc của Đơn vị mình. Như vậy, lượng thông tin sẽ phân bổ cho từng User quản lý chứ không tập trung vào người quản trị chính của trang Web. Thiết kế các User Control trong nền tảng Framework .Net nhằm mục đích đơn giản hoá việc thay đổi giao diện và tổng hợp tin tức theo nhu cầu của người sử dụng.

Những đặc tính nổi bật:

§        Tính linh hoạt: người dùng có thể tùy chọn Website theo từng mục đích khác nhau (cấu trúc, cách hiện thị, phân quyền, …)

§        Tính đa cấp: xây dựng Website nhiều cấp (n cấp).

§        Tính kế thừa: hệ thống Website linh hoạt ứng dụng trong nhiều lĩnh vực với nhiều yêu cầu và mục đích khác nhau.

§        Xây dựng các User Control trong nền tảng Framework .Net nhằm mục đích đơn giản hoá việc thay đổi giao diện và tổng hợp tin tức theo nhu cầu của người sử dụng.

I.            TÍNH LINH HOẠT:

Trong lĩnh vực thiết kế Web hầu hết người lập trình đều thể hiện thông tin trên Website theo một cấu trúc cố định khiến cho tính linh hoạt của Website không còn. Điều đó, làm cho Website không có tính linh hoạt và gây nhàm chán cho người sử dụng.

Ví dụ:

-         Website về tin tức:  bên trái thường là danh mục tin tức. Khi người dùng Click chọn danh mục tin tức nào thì hiển thị nội dung các tin của danh mục đó. Bên góc phải trên thường là những tin mới nhất của 01 danh mục. Người lập trình khi cần thay đổi lại bố cục trang cần mất rất nhiều thời gian và công sức vì những bố cục này thường không có tính linh hoạt.

Tính linh hoạt trong MLIS:

- Cách thể hiện danh mục tin:

Do bố cục Website khá linh hoạt nên người dùng có thể cấu hình để tuỳ biến giao diện sắp xếp các menu và tuỳ chọn các kiểu trang (Page Styles) để hiển thị theo mục đích.

 

*Giao diện 1

 *Giao diện 2

 

 *Giao diện 3

 

 

 

 - Cách thể hiện tin:

Về cách thể hiện tin người quản trị có thể tùy biến theo mục đích của từng danh mục.

Ví dụ:

Danh mục Thông báo chung tại trang chủ có thể thể hiện bằng nhiều hình thức khác nhau:

§        Hiện tiêu đề của thông báo

§        Hiện tiêu đề và ngày giờ tạo thông báo

§        Hiện tiêu đề, ngày giờ tạo thông báo  và nội dung chi tiết

- Phương thức cập nhật tin:

Ứng với mỗi danh mục tin tức thường có 01 bộ phận cập nhật tin tức cho danh mục đó để thông tin luôn mới, đó là phương thức cập nhật tin thông thường. Ngoài phương thức cập nhật tin này trong MLIS còn hỗ trợ người dùng 01 phương thức tổng hợp: Thông tin hiển thị tại 01 danh mục tin được tổng hợp thông qua những tin mới nhất từ những danh mục khác. Điều này vừa đảm bảo tính “thời sự” của tin tức vừa  tiết kiệm thời gian.

 

Ví dụ:

Tại mục Thông báo chung ở trang chủ người quản trị Website cấu hình danh mục này là tổng hợp thông báo từ Thông báo mới nhất của các khoa.

 

I.            TÍNH ĐA CẤP:

Để hình thành 01 Website thông thường người quản trị Website phải hình thành từ ban đầu bố cục, cách thể hiện cũng như các cấp của Website. Điều đó có nghĩa là số lượng phân cấp của Website luôn là 01 con số cố định. Vì lý do này, người quản trị muốn thay đổi hệ thống Website tương tự như việc tạo một Website mới hoàn toàn, mất rất nhiều công sức và thời gian. Điều này được giải quyết bằng tính đa cấp trong MLIS nghĩa là người dùng có thể tùy biến sử dụng n phân cấp.

II.            USER CONTROL:

VB.Net là ngôn ngữ hỗ trợ lập trình hướng đối tượng trong đó tính chất quan trọng nhất là thừa kế tức là ta có thể sử dụng lại toàn bộ các thuộc tính và phương thức của lớp gốc.

Trong môi trường Net tuy số lượng các control vô cùng lớn nhưng nó vẫn không thể đáp ứng được những nhu cầu đa dạng của chúng ta. Do đó việc tạo ra các User Control đáp ứng các nhu cầu đó là vô cùng cần thiết. Nhờ có sự thừa kế mà ta có thể phát triển được các control mới (thừa kế từ các control đã có) rất mạnh mẽ mà không phải mất quá nhiều công sức.

 

III.            Kết luận:

Những điểm mới trong MLIS (Multi-Level Infomation System):

§        Tính linh hoạt

§        Tính đa cấp

§        Ứng dụng kỹ thuật trong lập trình (User Control)

§        Tính kế thừa

 


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  218,426       1/836