Dịch vụ

 • Truy cập tài liệu điện tử đến danh mục các loại sách chuyên ngành, sách cấp tiến, tài liệu cao học được cập nhật thường xuyên.
 • Phòng học nhóm tạo không gian riêng biệt tiện cho việc các bạn sinh viên trao đổi thông tin và đề tài khi học nhóm.
 • Hệ thống máy tính đã được kết nối internet cho sinh viên học tập, nghiên cứu.

  Tin tức

   © 2021 Đại học Lạc Hồng
     2,517,373       1/227